با سلام؛ سایت در حال بروزرسانی است، پیشاپیش از بروز هر گونه اختلال در سایت پوزش می طلبیم... مطالب موجود در سایت بصورت آزمایشی بارگذاری شده است و فعلا قابل استناد نمی باشد.

خیابان ولیعصر، روبروی پارک ساعی، ابتدای کوچه تختی، پلاک ۲، واحد ۱۰

حرکات تمرینی

سرشانه هالتر اسمیت از پشت

سرشانه هالتر اسمیت از پشت

پشتی نیمکت را به گونه ای که زاویه ی ۹۰ درجه تشکیل دهد تنظیم کنید و نیمکت را زیر دستگاه مولتی پاور قرار دهید. بنشینید، کمرتان را تکیه دهید و به گونه ای که بازو و ساعدتان زاویه ی ۹۰ درجه تشکیل دهند، هالتر را بگیرید.

نشرجلو هالتر

نشرجلو هالتر

بایستید و هالتر را با کف دست های رو به بدن بگیرید. بازوها باید کاملا کشیده و موازی با هم و کمی بازتر از عرض شانه باشند. برای جلوگری از فشار آوردن به کمر زانوهایتان را کمی خم کنید.

لانچ دمبل

لانچ دمبل

بایستید و پاها را به عرض لگن باز کنید. سرتان را بالا نگه دارید و رو به رو را نگاه کنید. کف دست ها رو به بدن باشد و دمبل ها را بردارید و بازوها را موازی با بالا تنه تان نگه دارید.

لانچ اسکوات با هالتر

لانچ اسکوات با هالتر

بایستید، پاها را به عرض لگن باز کنید و هالتر را روی بی استخوان ترین قسمت شانه هایتان بگذارید. سرتان را بالا نگه دارید و رو به رو را نگاه کنید.

پشت بازو دمبل نشسته

روی نیمکت بنشینید و کمرتان را صاف نگه دارید. دست هایتان را روی سرتان بکشید و دمبل را بردارید. آرنج ها را هم راستا با محور عمودی شانه ها قرار دهید. با انگشتان اشاره و شست تان دمبل را برداشته و دیگر انگشتان از دیسک های دمبل حمایت می کنند.

ساعد با دمبل روی نیمکت

زانو بزنید و در یک سمت نیمکت یکی از دست ها را روی قسمت صاف نیمکت بگذارید. درحالی که کف دست رو به پایین و از لبه ی میز آویزان است، دمبل را بگیرید. تا آخرین حدی که می توانید مچ دست را به نیمکت نزدیک کنید.

قفسه سینه دستگاه نشسته

قفسه سینه دستگاه نشسته

روی دستگاه بنشینید و کمرتان را به پشتی تکیه دهید و دستگیره ها را بگیرید. آرنج ها باید هم ارتفاع شانه ها باشند.

barbell-lunge-b

لانچ هالتر

هالتر را روی بی استخوان ترین قسمت کول بگذارید و بایستید، پاها را به عرض لگن باز کنید و سر را بالا نگه دارید و نگاهتان به رو به رو باشد.

فلای برعکس دستگاه

فلای بر عکس دستگاه

روی دستگاه بنشینید و سینه تان را به پد مقابل تان تکیه دهید و دستگیره ها را بگیرید. ( انگشتان شست تان رو به بالا باشند).

نشر جانب تک دست ایستاده

صاف بایستید به گونه ای که پهلویتان مقابل ستون یا دستگاه سیم کش قرار بگیرد، به جهت مخالف ستون تکیه دهید یا پایه ی دستگاه را بگیرید. با دست کاملا صاف به گونه ای که کف دست هایتان رو به بالاتنه باشند، دمبل را بردارید.

رزرو وقت

۰۲۱-۸۸۷۹۱۲۰۹

رزرو وقت

۰۲۱-۸۶۰۸۴۰۴۶

پشتیبانی غیرحضوری

۰۲۱-۸۶۰۸۴۰۴۵

ایمیل

hi@tanyarteam.com