سعادت آباد، بلوار دریا، بین شهرداری و پاکنژاد، نبش کوچه فرشته

حرکات تمرینی

زیر شکم کرانچ

زیر شکم کرانچ

طاق باز روی نیمکت دراز بکشید به گونه ای که سرتان در قسمت بالای نیمکت قرار بگیرد. پاها خم و با بالاتنه زاویه ی ۹۰ درجه تشکیل دهند؛ دست ها باید غلتکی که پشت سر است را نگه دارند.

جلو بازو جفت دمبل نشسته

جلو بازو جفت دمبل نشسته

روی نیمکت بنشینید و کمرتان را صاف کنید، دمبل ها را در دست گرفته به گونه ای که کف دست ها به سمت جلو باشد، بازوها را موازی و هم راستای بالاتنه نگه دارید.

جلو بازو تک دست سیم کش لاری

جلو بازو سیم کش لاری

روی نیمکت دستگاه بنشینید و پد را برای آرنج به گونه ای تنظیم کنید که دست به راحتی خم شود، آرنج ها باید روی مرکز پد قرار بگیرند. میله را در دست بگیرید.

دستگاه دیپ

دستگاه دیپ

روی دستگاه بنشینید و کمرتان را به نشیمن گاه صندلی تکیه دهید، دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که آرنج ها از ارتفاع شانه ها بالاتر قرار گیرند. آرنج ها باید نزدیک به هم باشند.

پرس زیرسینه هالتر

پرس زیرسینه هالتر

روی نیمکت زیر سینه با درجه ی شیب ۳۵/۴۵ درجه دراز بکشید و پاها را به انتهای نیمکت بچسبانید و با کف دست های رو به جلو هالتر را بگیرید به گونه ای که عرض بازوها کمی بیشتر از عرض شانه ها باشد تا وقتی هالتر روی سینه پایین می آید ساعدها به صورت عمود بر زمین باشند.

جلو بازو دمبل متناوب ایستاده

جلو بازو دمبل متناوب ایستاده

پاها را اندکی باز کرده و زانوها را کمی خم کنید و در هر دست یک دمبل نگه دارید. دست ها باید در حالت خنثی بوده و کف دست ها به سمت داخل باشند. دست ها باید کنار پهلوها کشیده شوند.

پشت بازو دمبل خوابیده

پشت بازو دمبل خوابیده

طاق باز روی نیمکت صاف دراز بکشید و دست هایتان را رو به بالا بکشید، دمبل ها را هر یک در یک دست گرفته به گونه ای که کف دست تان رو به داخل بوده و آرنج هم راستا با محور عمودی شانه باشد.

پشت بازو سیم کش تک دست

پشت بازو سیم کش تک دست

تمرین نامتقارن؛ مقابل دستگاه سیم کش باستید و بالاتنه را صاف نگه دارید. پاiا را به عرض لگن باز کرده و دستگیره را بگیرید به گونه ای که کف دست تان رو به عضله ی دوسر بازو باشد. آرنج را نزدیک بالاتنه نگه داشته و دست آزادتان را به ستون دستگاه سیم کش تکیه دهید.

شنا سوئدی

شنا سوئدی

رو به شکم روی زمین دراز بکشید و دست هایتان را هم راستا با شانه ها به گونه ای که بین ساعد و بازو زاویه ی ۹۰ درجه تشکیل شود، قرار دهید، همچنین نوک انگشتان تان رو به جلو باشد.

جلو بازو چکشی متناوب

جلو بازو چکشی متناوب

صاف بایستید و کمی زانوهایتان را خم کنید، در هر دست یک دمبل گرفته به گونه ای که کف دست هایتان رو به ران هایتان باشد. بازوها باید کنار پهلوها و کاملا کشیده باشند.

رزرو وقت

۰۲۱-۸۸۵۶۹۹۱۵

رزرو وقت

۰۲۱-۸۸۵۶۹۹۱۵

پشتیبانی غیرحضوری

۰۲۱-۸۸۵۶۶۵۰۲

ایمیل

hi@tanyarteam.com