با سلام؛ سایت در حال بروزرسانی است، پیشاپیش از بروز هر گونه اختلال در سایت پوزش می طلبیم... مطالب موجود در سایت بصورت آزمایشی بارگذاری شده است و فعلا قابل استناد نمی باشد.

خیابان ولیعصر، روبروی پارک ساعی، ابتدای کوچه تختی، پلاک ۲، واحد ۱۰

حرکات تمرینی

نشرخم دمبل نشسته

نشرخم دمبل نشسته

انتهای نیمکت صاف بنشینید و بالاتنه تان را تا حدی که به ران هایتان برسد خم کنید. دمبل ها را در دست بگیرید. بازوها باید کاملا کشیده و عمود بر زمین باشند.

فلای برعکس کراس

فلای برعکس کراس

بین قرقره ها بایستید و دستگیره ها را در دست بگیرید. به گونه ای که انگشتان شست رو به بالا باشند. بازوها را به صورت ضربدری در مقابل تان و به ارتفاع شانه نگه دارید.

نشرخم تک دست سیم کش

نشر خم تک دست سیم کش

کنار دستگاه بایستید و بالا تنه تان را ۹۰ درجه خم کنید. دستگیره را که هم تراز با شانه است، بگیرید.

نشرخم دمبل ایستاده

نشرخم دمبل ایستاده

تکیه گاه یا پشتی نیمکت را بالا بیاورید تا سینه موازی با زمین قرار بگیرد، سرتان را به تکیه گاه تکیه داده و دمبل ها را بردارید به گونه ای که کف دست هایتان رو به داخل باشد.

پشت بازو تک دمبل چکشی

پشت بازو تک دمبل چکشی

یک دست و زانویتان را به نیمکت صاف تکیه دهید. بالا تنه تان را با زانویه ی ۹۰ درجه خم کنید و موازی با سطح زمین قرار دهید. شانه و بازو باید موازی با زمین بوده و زاویه ی ساعد ۹۰ درجه باشد. دمبل را به صورت طبیعی بردارید.

پشت بازو تک دمبل خوابیده

پشت بازو تک دمبل خوابیده

تمرین نامتقارن؛ طاق باز روی نیمکت صاف دراز بکشید، یکی از دست ها رو به بالا کشیده می شود، با کف دستِ رو به داخل دمبل را بگیرید. آرنج باید هم راستا با محور عمودی شانه باشد و دست آزاد، آرنج دستِ در حال فعالیت را حمایت کند.

زیربغل هالتر خم

زیربغل هالتر خم

بایستید و یک هالتر را در دست بگیرید. فاصلۀ دست ها به اندازۀ عرض شانه ها باشد. زانو ها را اندکی خم کنید. کمر را در زاویۀ ۴۵ درجه خم کنید.

ساق پا ایستاده دستگاه

ساق پا ایستاده دستگاه

رو به روی دستگاه بایستید و انگشتان پاهایتان را روی سکو بگذارید. پاشنه های پایتان را تا حد ممکن به سمتِ بالا بکشید. برای افزایشِ ثبات و تعادل دستگیره ها را بگیرید.

ساق پا نشسته

ساق پا نشسته

روی دستگاه ساق بنشینید و نوک پایتان را روی سکو بگذارید و پاشنه ها را تا بیشترین حد ممکن پایین بیاورید. سطح پد باید روی ران ها ( نزدیک به زانوها) قرار بگیرید.

ساق پا پرسی

ساق پا پرسی

روی پرس پایِ ۴۵ درجه بنشینید و نوکِ پایتان را روی سکو قرار دهید. پاها حین انجام حرکت باید کاملا کشیده شوند. انگشتان پا را تا بیش ترین حد ممکن پایین بیاورید و ساق پا را کاملا بکشید.

رزرو وقت

۰۲۱-۸۸۷۹۱۲۰۹

رزرو وقت

۰۲۱-۸۶۰۸۴۰۴۶

پشتیبانی غیرحضوری

۰۲۱-۸۶۰۸۴۰۴۵

ایمیل

hi@tanyarteam.com