سعادت آباد، بلوار دریا، ضلع جنوب غربی چهارراه مطهری، ساختمان آدرین، طبقه دوم

رسانه

قسمت بیستم برنامه فیت

قسمت بیستم برنامه فیت: همه چیز در مورد پاکسازی

در این قسمت دکتر موسوی در مورد پاک سازی، صحبت خواهد کرد.  

قسمت هجدهم برنامه فیت

قسمت هجدهم برنامه فیت: همه چیز در مورد جی اچ آر پی ۶ GHRP-6

در این قسمت دکتر موسوی در مورد جی اچ آر پی ۶  GHRP-6، صحبت خواهد کرد.    

قسمت پانزدهم برنامه فیت

قسمت پانزدهم برنامه فیت: همه چیز در مورد چربی سوز ها

در این قسمت دکتر موسوی در مورد چربی سوزها، یکی از پرمصرف ترین مکمل های مورد استفاده ورزشکارن صحبت خواهد کرد.          

قسمت هفدهم برنامه فیت

قسمت هفدهم برنامه فیت: همه چیز در مورد آی جی اف ۱ (IGF-1)

در این قسمت دکتر موسوی در مورد آی جی اف ۱، صحبت خواهد کرد.  

قسمت ششم برنامه فیت

قسمت ششم برنامه فیت: همه چیز در مورد آمینو (Amino)

در این قسمت دکتر موسوی در مورد آمینو (Amino)، یکی از پرمصرف ترین مکمل های مورد استفاده ورزشکارن صحبت خواهد کرد.

قسمت پنجم برنامه فیت

قسمت پنجم برنامه فیت: همه چیز در مورد کربوپروتئین (Gainer)

در این قسمت دکتر موسوی در مورد کربوپروتئین (Gainer)، یکی از پرمصرف ترین مکمل های افزایش وزن مورد استفاده ورزشکارن صحبت خواهد کرد.

قسمت چهارم برنامه فیت

قسمت چهارم برنامه فیت: همه چیز در مورد کراتین (Creatine)

در این قسمت دکتر موسوی در مورد کراتین (Creatine)، یکی از پرمصرف ترین مکمل های مورد استفاده ورزشکارن صحبت خواهد کرد.

قسمت سوم برنامه فیت

قسمت سوم برنامه فیت: همه چیز در مورد پروتئین وی (WHEY)

در این قسمت دکتر موسوی در مورد پروتئین وی (WHEY)، یکی از پرمصرف ترین مکمل های مورد استفاده ورزشکارن صحبت خواهد کرد.

قسمت دوم برنامه فیت

قسمت دوم برنامه فیت: مکمل های مورد استفاده در ماه رمضان

در این قسمت دکتر موسوی در مورد مکمل های مورد استفاده در ماه مبارک رمضان صحبت خواهد کرد.

قسمت اول برنامه فیت

قسمت اول برنامه فیت: مکمل ها

در این قسمت دکتر موسوی در مورد ماهیت مکمل ها و دسته بندی آنها صحبت خواهد کرد.

رزرو وقت (داخلی ۱)

۰۲۱-۸۸۵۶۹۹۱۵

پشتیبانی غیرحضوری (داخلی ۲)

۰۲۱-۸۸۵۶۶۵۰۲

ارتباط با کارشناسان (داخلی ۳)

۰۲۱-۸۸۶۹۹۷۲۷

تن یار بانو (داخلی ۴)

۰۲۱-۸۸۵۶۴۶۴۹