سعادت آباد، بلوار دریا، بین شهرداری و پاکنژاد، نبش کوچه فرشته

شکمی

کرانچ شیب دار

کرانچ شیب دار

روی نیمکت بنشینید و پاها را زیر غلتک قرار دهید. دست ها پشت گردن و بازوها را کاملا باز کنید.

شکم پارالل

شکم خلبانی

بین میله های موازی قرار بگیرید و بازوها و کمرتان را به پدها تکیه دهید، بدن صاف و در وضعیت عمودی است و شانه ها به سمت پایین فشار وارد می کند و هم تراز محور عمودی بازوها هستند.

کرانچ با دمبل دست صاف

کرانچ با دمبل دست صاف

طاق باز روی زمین دراز بکشید و زانوهایتان را خم کنید، دمبل را گیرید، دست هایتان را به سمت بالا و مقابل صورت تان بکشید.

پهلو سیم کش تک دست

پهلو سیم کش تک دست

تمرین نامتقارن؛ به پهلو به طرف دستگاه سیم کش بایستید و دستگیره ی سیم کش پایینی را در دست بگیرید، صاف بایستید، پاها را به عرض شانه باز نموده و زانوها را کمی خم کنید.

شکم کرانچ میز شیبدار

شکم کرانچ میز شیبدار

برای اجرای حرکتِ شکم کرانچ میز شیبدار روی صندلی دراز نشست بنشینید و مچ پاها رو پشت غلتک قرار دهید و تا جایی که عضله ی راستِ شکمی اجازه می دهند، سینه را بالا بیاورید.

شکم شیرازی

شکم حمایتی

طاق باز روی زمین دراز بکشید و خود را میان دستگاه شکم حمایتی قرار دهید به گونه ای که سرتان را بتوانید به پد تکیه دهید. دستگیره ها را بگیرید.

زیر شکم کرانچ

زیر شکم کرانچ

طاق باز روی نیمکت دراز بکشید به گونه ای که سرتان در قسمت بالای نیمکت قرار بگیرد. پاها خم و با بالاتنه زاویه ی ۹۰ درجه تشکیل دهند؛ دست ها باید غلتکی که پشت سر است را نگه دارند.

شکم چرخشی

شکم چرخشی

روی زمین نشسته و زانوهایتان خم باشد، پاهایتان را روی زمین گذاشته و کمی بالاتنه تان را به سمت عقب خم کنید، دست هایتان را بکشید و با دو دست خود دمبل را بگیرید.

شکم خوابیده

شکم خوابیده

طاق باز دراز بکشید در حالیکه زامو ها خم و پاشنه ها در نزدیک ترین حالت به سرینی قرار دارد و پاها به عرض لگن باز و دست ها پشت گردن است.

شکم خلبانی پاجمع

شکم خلبانی پا جمع

به طور ثابت از یک میله ی بارفیکس آویزان شوید و پاها و زانوهایتان را تا تشکیل زاویه ی ۹۰ درجه با بالاتنه، خم کنید.

رزرو وقت (داخلی ۱)

۰۲۱-۸۸۵۶۹۹۱۵

پشتیبانی غیرحضوری (داخلی ۲)

۰۲۱-۸۸۵۶۶۵۰۲

ارتباط با کارشناسان (داخلی ۳)

۰۲۱-۸۸۶۹۹۷۲۷

تن یار بانو (داخلی ۴)

۰۲۱-۸۸۵۶۴۶۴۹