سعادت آباد، بلوار دریا، بین شهرداری و پاکنژاد، نبش کوچه فرشته

سیم کش داخل پا ایستاده

  • نوع حرکت: مقاومتی
  • عضله اصلی: نزدیک کننده ها
  • عضلات کمکی: چهارسر رانی
  • تجهیزات لازم: دستگاه مولتی هیپ
  • مکانیک: تک مفصلی
  • سطح: متوسط

حالت شروع

تمرین نامتقارن: طوری که پهلو در مقابل دستگاه سیم کش باشد، بایستید، مچ بند را به مچ پا و کابل پایینی محکم کنید. با پای خود کابل را به سمتِ داخل بکشید و حین نزدیک کزدن پایِ متحرک به پایِ ثابت، پا را روبروی پایِ ثابت متوقف کنید.

حرکت

با پای خود کابل را به سمتِ داخل بکشید و حین نزدیک کزدن پایِ متحرک به پایِ ثابت، پا را روبروی پایِ ثابت متوقف کنید.

هدف

این تمرین برایِ گسترش و برجسته کردنِ نزدیک کننده ها مناسب است.

تنفس

زمانی که پای فعال بیرون است نفس بکشید و حین حرکت نفس را خارج کنید.

نکات

این تمرین چندان آسان نیست و وزنه هایی سنگین، اجازۀ ثبات و تعادل را به بدن نمی دهد. عضلات شکمی و سرینی ها را برای حفظ تعادل منقبض کنید و سر را بالا گرفته و به رو به رو نگاه کنید. مبتدیان نیز می توانند با گرفتنِ پایۀ دستگاه سیم کش به خود کمک کنند.

خطاها

سرعت حرکت و حالت بدن را کنترل کنید. بالا تنه ثابت و مستقیم است.

  • 21 پست در تن یار تیم
  • 10 دیدگاه
  • 1 سال تاریخ عضویت

پاسخ دهید

رزرو وقت

۰۲۱-۸۸۵۶۹۹۱۵

رزرو وقت

۰۲۱-۸۸۵۶۹۹۱۵

پشتیبانی غیرحضوری

۰۲۱-۸۸۵۶۶۵۰۲

ایمیل

hi@tanyarteam.com