سعادت آباد، بلوار دریا، بین شهرداری و پاکنژاد، نبش کوچه فرشته

شکم چرخشی

  • نوع حرکت: مقاومتی
  • عضله اصلی: راست شکمی
  • عضلات کمکی: مورب شکمی
  • تجهیزات لازم: دمبل
  • مکانیک: چندمفصلی
  • سطح: دشوار

حالت شروع

روی زمین نشسته و زانوهایتان خم باشد، پاهایتان را روی زمین گذاشته و کمی بالاتنه تان را به سمت عقب خم کنید، دست هایتان را بکشید و با دو دست خود دمبل را بگیرید.

حرکت

همزمان با بالا آمدن خود را به سمت راست سپس به سمت چپ چرخانده و بدون تکان دادن لگن به حالت مرکزی برگردید. عضلات شکم منقبض می شوند.

هدف

در این حرکت، عضله ی راست شکمی منقبض شده و بالاتنه را بالا نگه می دارد. همچنین حینِ چرخیدن، عضلات مورب درگیر می شوند.

تنفس

وقتی بالاتنه در حالت مرکزی است، نفس بکشید و حین فاز بازگشتِ چرخش نفس را آزاد کنید.

نکات

این تمرین دشوار به مبتدی ها و افرادی که در ناحیه ی کمر مشکل دارند توصیه نمی شود. ورزشکاران کار آزموده می توانند با بلند کردن پاها از روی زمین این تمرین را دشوارتر کنند.

خطاها

جهت کاستن فشارِ وارده بر ناحیه ی کمر و جلوگیری از ایجاد دردِ کمر، سر را هم راستا با کمر نگه دارید.

  • 21 پست در تن یار تیم
  • 10 دیدگاه
  • 2 سال تاریخ عضویت

پاسخ دهید

رزرو وقت

۰۲۱-۸۸۵۶۹۹۱۵

رزرو وقت

۰۲۱-۸۸۵۶۹۹۱۵

پشتیبانی غیرحضوری

۰۲۱-۸۸۵۶۶۵۰۲

ایمیل

hi@tanyarteam.com