اسکوات دمبل

  • نوع حرکت: قدرتی
  • عضله اصلی: سرینی بزرگ ، سرینی کوچک ، سرینی میانی
  • عضلات کمکی: چهارسر رانی ، همسترینگ
  • تجهیزات لازم: دمبل
  • مکانیک: چندمفصلی
  • سطح: متوسط

حالت شروع

صاف بایستید و بالا تنه را صاف کنید. پاها باید کمی بازتر از عرض شانه باشند و انگشتان پا رو به بیرون باشند. دمبل ها را به طور عمودی بین دوپا بگذارید و صفحه های دمبل باید رو به زمین باشند.

حرکت

دمبل ها را بردارید و زانوهایتان را تا حدی خم کنید تا ران ها موازی با زمین قرار بگیرند. زانوها باید هم تراز با انگشتان پا قرار گرفته و شانه ها کاملا باز و کمر صاف باشد. حالا به حالت ایستاده برگردید.

هدف

این حرکت عضله ی سرینی و قسمت هایی از عضله ی دورکننده را به فعالیت وامی دارد.

تنفس

حین پایین آمدن نفس بکشید و طی مرحلۀ بازگشت (مرحلۀ فشار) آزادش کنید.

نکات

اسکوات دمبل آسان است و مبتدیان می توانند با وزنه شروع کنند. توصیه می شود قبل از انجام حرکت گرم کنید تا از احساس درد در ناحیه ی سرینی و چهار سر ران جلوگیری شود. دمبل عمودی به اجرای صحیح حرکت حین انجام تمرین کمک می کند. این حرکت برای افرادی که در ناحیه ی کمر مشکل دارند، مناسب است.

خطاها

این یکی از انواع تمرین های اسکات است، پس تمرین را از لگن که خودش را به سمت عقب پایین می آورد، نه از زانوها که حرکتشان رو به جلو است، شروع کنید. در غیر این صورت فشار زیادی به مفاصل وارد می شود. به دلیل وزن دمبل ها، کمر را خم نکنید.

  • 21 پست در تن یار تیم
  • 10 دیدگاه
  • 8 سال تاریخ عضویت

دیدگاهتان را بنویسید

--> --> --> --> --> --> -->