شنا سوئدی

  • نوع حرکت: قدرتی
  • عضله اصلی: سینه ای بزرگ
  • عضلات کمکی: دلتوئید ، سه سر بازویی
  • تجهیزات لازم: ندارد
  • مکانیک: چندمفصلی
  • سطح: آسان

حالت شروع

رو به شکم روی زمین دراز بکشید و دست هایتان را هم راستا با شانه ها به گونه ای که بین ساعد و بازو زاویه ی ۹۰ درجه تشکیل شود، قرار دهید، همچنین نوک انگشتان تان رو به جلو باشد.

حرکت

دست هایتان را بکشید، روی زانو ها چرخیده و حین فاز بازگشت تا حدی بینی تان را پایین بیاورید که تقریبا به زمین برسد. پاشنه های پا و کمرتان را در راستای سر نگه داشته و سر را روی محور عمودی ستون فقرات نگه دارید.

هدف

این حرکت برای تقویت عضله ی سینه مناسب است اما از آن جایی که وزنه وجود ندارد، اجرای حرکت برای افزایش حجم مناسب نیست.

تنفس

وقتی دست ها خم هستند، نفس کشیده و حین فشار اوردن نفس را آزاد کنید.

نکات

این تمرین برای مبتدیان و خانم هایی که شانه ها و بازوهای ضعیف دارند، مناسب است. به دلیل پیشرفت سریع اجرای این حرکت رضایت مطلوبی دارد، گام بعدی اجرای این حرکت روی پاها است.

خطاها

همیشه به وضعیت صحیح زانوها و هم راستایی لگن، کمر و گردن توجه داشته باشید. حین پایین آمدن از پایین آوردن سرتان خودداری نموده تا به ستون مهره ها فشار وارد نشده و ایجاد درد نکند. ستون مهره ها را تا حد ممکن کنترل کنید و برای حفظ هم راستایی لگن، عضلات شکم و سرینی را منقبض کنید و هرگز ستون مهره ها را پایین تر ازخط شانه ها نیاورید.

  • 21 پست در تن یار تیم
  • 10 دیدگاه
  • 8 سال تاریخ عضویت

دیدگاهتان را بنویسید

--> --> --> --> --> --> -->