پشت بازو دمبل نشسته

  • نوع حرکت: مقاومتی
  • عضله اصلی: سه سر بازویی
  • عضلات کمکی:
  • تجهیزات لازم: دمبل ، نیمکت
  • مکانیک: تک مفصلی
  • سطح: متوسط

حالت شروع

روی نیمکت بنشینید و کمرتان را صاف نگه دارید. دست هایتان را روی سرتان بکشید و دمبل را بردارید. آرنج ها را هم راستا با محور عمودی شانه ها قرار دهید. با انگشتان اشاره و شست تان دمبل را برداشته و دیگر انگشتان از دیسک های دمبل حمایت می کنند.

حرکت

تا رسیدن دمبل به پشت سرتان آرنج ها را خم کنید و حین فاز بازگشت ساعد هایتان را به سمت بالا ( انقباض عضله ) بکشید.

هدف

این تمرین بیشتر قسمت خارجی عضله ی سه سر بازویی را به فعالیت وامی دارد.

تنفس

حین پایین آوردن نفس بکشید و طی بالا بردن ( فاز بازگشت ) آزادش کنید.

نکات

اجرای این حرکت به ورزشکاران آزموده ای که توانایی کنترل حرکت را دارند توصیه می شود. چون خطر خم کردن کمر حین پایین اوردن وجود دارد پس می توانید کمرتان را به پشتی تکیه دهید تا از خم شدن کمر جلوگیری شود البته این کار باعث به وجود آمدن مشکلاتی به علت متکی بودن پشتی نشیمن گاه و محور عمودی حرکت می شود.

خطاها

حین حرکت آرنج ها را هم راستا با محور عمودی حرکت نگه دارید و کمرتان را خم نکنید.

  • 21 پست در تن یار تیم
  • 10 دیدگاه
  • 8 سال تاریخ عضویت

دیدگاهتان را بنویسید

--> --> --> --> --> --> -->