دکتر سید مصطفی موسوی

About Dr Mosusavi (English Version)

فارغ التحصیل رشته فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران ۱۳۹۰ – کارشناسی

فارغ التحصیل رشته فیزیولوژی و تغذیه ورزشی دانشگاه تهران ۱۳۹۲ – کارشناسی ارشد

فارغ التحصیلی در رشته فیزیولوژی ورزشی عصبی – عضلانی دانشگاه شهیدبهشتی ۱۳۹۶ – دکتری

عناوین طرح ها و کارگاه ها

اثر مصرف کوتاه مدت مکمل اسید آمینه تورین بر خستگی عصبی – عضلانی ، شاخص های قلبی عروقی و استرس اکسیداتیو پس ازاجرای فعالیت ورزشی بیشینه – ۱۳۹۱

مقایسه اجرای فعالیت ورزشی همزمان در دو نوبت صبح و بعد از ظهر بر شاخص های التهابی قلبی و عروقی مردان فعال – ۱۳۹۲

تاثیر مدت زمان رسیدن به واماندگی بر زمان واکنش انتخابی دختران ورزشکار و غیر ورزشکار – ۱۳۹۲

بررسی شیوع روش های کاهش سریع وزن و عوارض ناشی از آن در بین کشتی گیران نخبه بزرگسال ایران – ۱۳۹۲

تالیفات

تالیف کتاب دوپینگ و عوارض جانبی – انتشارات نرسی – ۱۳۹۲

راهبردهای تغذیه ای کاهش خستگی عصبی عضلانی در ورزش­های راکتی – انتشارات فجر – ۱۳۹۵

آناتومی کاربردی و سیستم های رایج تمرینی ویژه بانوان

--> --> --> --> --> --> -->