خیابان ولیعصر، روبروی پارک ساعی، ابتدای کوچه تختی، پلاک ۲، واحد ۱۰

مورب شکمی

پهلو سیم کش تک دست

پهلو سیم کش تک دست

تمرین نامتقارن؛ به پهلو به طرف دستگاه سیم کش بایستید و دستگیره ی سیم کش پایینی را در دست بگیرید، صاف بایستید، پاها را به عرض شانه باز نموده و زانوها را کمی خم کنید.

شکم خوابیده مورب

تمرین نامتقارن؛ طاق باز روی زمین دراز بکشید و پاهایتان را خم کنید. قوزک پایتان را روی زانوی پایی که روی زمین است قرار داده و زانو را نگه دارید. دست مخالف پایی که بالا است را پشت گردن تان گذاشته و دست دیگر را روی زمین بگذارید.

شکم دوچرخه خوابیده

شکم دوچرخه خوابیده

در حالیکه دست ها پشت گردن است روی زمین دراز بکشید و آرنج ها را کامل باز کنید و پاها را به گونه ای که زاویه ی بین ران و زانو و بین ران و بالا تنه ۹۰ درجه باشد، خم کنید.

پهلو هالتر

پهلو هالتر

صاف بایستید و پاها را به عرض شانه باز کنید. زانوها را کمی خم نموده و هالتر را بگیرید و روی شانه هایتان ( بی استخوان ترین قسمت کول) قرار دهید.

رزرو وقت

۰۲۱-۸۸۷۹۱۲۰۹

رزرو وقت

۰۲۱-۸۶۰۸۴۰۴۶

پشتیبانی غیرحضوری

۰۲۱-۸۶۰۸۴۰۴۵

ایمیل

hi@tanyarteam.com