همسترینگ

پشت پا ایستاده دستگاه

پشت پا ایستاده دستگاه

رو به رویِ دستگاه بایستید و ران ها و شکم را به پد ها تکیه دهید و دستگیره ها را بگیرید و غلتک پشت مچ پا قرار می گیرد.

پشت ران ایستاده دستگاه (هیپ بک)

تمرین نامتقارن: روی دستگاه بایستید و به دستگیره ها تکیه دهید. غلتک را پشت زانوهایتان و هم راستا با محور عمودی قرار دهید به گونه ای که زانوها خم باشند.

پشت پا دستگاه نشسته

پشت پا دستگاه نشسته

صندلی را تنظیم کنید و روی دستگاه بنشینید و خیلی راحت کمرتان را تکیه دهید. غلتک ها باید پشت پا باشند و زانوها توسط پدها که روی قسمت پایینی ران ها هستند، مسدود شوند. زانوها باید به سمت جلو کشیده شوند.

دد لیفت

پشت ران هالتر (دد لیفت)

بایستید(حالت صاف)،کمر صاف،پاها به عرض لگن باز هستند،با کف دست های صاف رو به بدنتان هالتر را بلند کنید،دست ها به سمت پایین کشیده می شوند.

پشت پا خوابیده دستگاه

پشت پا خوابیده دستگاه

رو به شکم روی دستگاه دراز بکشید و زانوها را رویِ پدها بگذارید و و در حالی که پاها صاف است، غلتک ها پشت مچ ها قرار می گیرند.

دد لیفت

ددلیفت

بایستید(حالت صاف)، کمر صاف، پاها به عرض لگن باز هستند، با کف دست های صاف رو به بدنتان هالتر را بگیرید. دست ها به سمت پایین کشیده می شوند.

--> --> --> --> --> --> -->